Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor

1 noiembrie 2018

Începând cu 1 noiembrie, în liceul nostru se desfășoară Campania „19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”. Este o campanie inițiată de Federația Internațională a Comunităților Educative – secțiunea România și susținută de Ministerul Educației Naționale.

Activitățile propuse de Comisia pentru pentru prevenirea și eliminarea violenței se vor derula în perioada 1-19 noiembrie  și vor avea ca scop formarea unui comportament social al copiilor, părinților, profesorilor, școlii și diferiților parteneri din societatea civilă,  capabil să asigure prevenirea unora dintre temele asociate abuzului.

Prima activitate din campanie a constat în prezentarea datelor chestionarului aplicat elevilor (55 de elevi de liceu și școală profesională) cu privire la violența manifestată în mediul școlar. Dezbaterea a fost moderată de consilierul școlar al liceului, prof. Viorel Dinu.

Se vor desfășura, în cadrul campaniei, ore de dirigenție pe tema drepturilor copilului, lectorate cu părinții despre prevenție și eliminarea oricăror forme de abuzuri sau violență asupra copilului, întâlniri cu reprezentanți ai Direcției Județene de Protecție a Copilului, Poliției și Jandarmeriei, Curții de Apel.

Elevii vor fi mai Informați, părinții și profesorii mai sensibilizați și responsabilizați cu privire la aspectele menționate.

2 Noiembrie 2018

  • În cea  de a doua zi a campaniei s-au prezentat concluziile chestionarului despre violență în  fața a 60 elevi din învățământul profesional. S-a discutat despre formele de violență cu frecvență mare la nivelul școlii, aspecte negative ale relației elevi-profesori. Elevii chestionați au oferit și soluții de care se va ține seama în planurile manageriale ale școlii.

 

  •  În cadrul lecției anti- violență  desfășurată la clasa a XI a P3, de către prof. diriginte Răducea Mihaela, activitate inclusă în ” Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor”, s-a organizat o dezbatere  pe tema violenței și a cauzelor acesteia, elevii au realizat pe echipe proiecte și afișe anti-violență și s-a prelucrat Convenția Drepturilor Copiilor.

5 Noiembrie 2018

Elevii clasei a XII a B, coordonați de doamna dirigintă, prof. dr. Raluca Badea, au realizat activitatea ”Faptele să vă fie monumente”. Filmul educativ ” The Wonder” le-a oferit pretextul de a discuta asupra efectelor negative pe care intimitatea și violenta de orice natură  le poate avea asupra  individului. Activitatea a fost susținută și de lectura activă a ” Convenției pentru drepturile copilului”, pornind de la drepturile copilului, identificate prin brainstroming-ul generat de film.

6 Noiembrie 2018

Campania ” 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor” continuă! Elevii clasei a X-a A, coordonați de d-na prof. diriginte Sandu Elena, au realizat referate și s-au purtat discuții despre violență, abuzuri și drepturile copiilor.  De asemenea, elevii au realizat pliante care au fost împărțite în școală.

9 Noiembrie 2018

  • Stop violenței! Activitate dirigenție clasa a IX a P2, diriginte prof. Ene Vasile.

 

  • Dezbaterea pe tema tipurilor de personalități implicate în conflicte. 

Elevii au identificat și analizat situații din mediul școlar și consecințele unor evenimente (conflicte) asupra profilului psihologic al protagonistilor: agresorul, victima pasivă, victima-agresor. Desfășurată pe grupe, activitatea a permis precizarea unor puncte de vedere variate.  Au participat elevi din învățământul profesional, clasele a IX-a P3 si a XI-a P3.

12 noiembrie 2018

Elevii claselor  de liceu, a IX-a A, a X-a A și a X-a B,  au participat la o dezbatere a conceptului de comunicare nonviolentă, un nou concept în dezbatere pedagogică. Au identificat, pe exemple concrete, cele cinci registre ale comunicării și responsabilitatea individuală a  celor implicați în comunicare. Au fost interesați de maniera în care exprimăm ceea ce dorim să spunem, îl ascultăm pe celălalt oricare i-ar fi reacția, apreciem maniera în care am fost ascultați. Exercițiul dezvoltă, pe termen lung,  competențe de comunicare nonviolentă.

13 noiembrie 2018

Într-un grup format din elevi de la diferite clase a IX-a din învățământul profesional s-a pus problema relației dintre absenteismul școlar și comportamentul agresiv/violent. Analizând absenteismul s-au identificat consecințe variate asupra dezvoltării personalității, de la ușoare  lacune în cunoștinte la abandonul școlii. De asemeni s-au stabilit variate cauze ale comportamentului agresiv. În discuția finală, elevii au găsit unele corelații, interesante, inedite, între absenteism și comportament.

15 noiembrie 2018

Asociația Sportivă ”Ambiția Mădălin” din Ploiești a răspuns invitației Școlii de a demonstra modalități  de răspunsuri, controlotate emoțional, la provocări agresive/violente. În prezentarea video au fost punctate relația între sport și comunicare nonviolentă, sport și dezvoltare personală, sport și relaționare asertivă. Sportivii invitați au sustinut demonstrații din sporturi de contact. Elevii liceului au participat ei înșiși la concursuri de forță, fiind recompensați prin diplome și medalii. Toți au apreciat ca utilă experienta de învățare propusă de invitații lor.

         

16 noiembrie 2018

”Copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate” a fost o temă de dezbatere cu un grup de elevi din liceul nostru, aflați sau nu în această situație. Elevii au identificat posibile probleme de adaptare, dificultăți de relaționare, constrângeri emoționale. Școala acordă în mod constant atenție elevilor în cauză prin consiliere și sprijin.