Profesionalizarea carierei didactice-PROF

Ministerul Educației a publicat Ordinul nr. 4223/6.07.2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022-2023 și Ordinul nr_4224_6.07.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calității programelor pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și de acumulare a creditelor profesionale transferabile.

Link-uri utile:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/OME_nr_4223_6.07.2022_Pilotare_interventii_educationale_BPP.pdf

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Legislatie/2022/Anexa_OME_nr_4224_6.07.2022_Metodologie_programe_formare_in%20cariera_didactica.pdf