CAnVASS+

“Content Audio Video mAnagement SyStem Plus” CAnVASS +

2017-1-IT02-KA201-036749

Parteneriate strategice pentru educaţia şcolară

CIOBOTARU ANCA

CÎRJAN ANCA

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI,MUNICIPIUL PLOIEŞTI

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti este partener în proiectul  ERASMUS+ “Content Audio Video mAnagement SyStem Plus” CAnVASS+, număr proiect: 2017-1-IT02-KA201-036749 ce se va desfăşura în perioada 01.09.2017-31.08.2020.

Organizaţia aplicantă este ERIFO Vocational Educational Training din Roma, care este o agenţie specializată în proiecte europene şi este acreditată de Ministerul Educaţiei din Italia. Organizaţiile partenere sunt din 4 ţări ale Uniunii europene:  2 din Italia, 2 din Spania, 3 din Grecia şi Liceul Tehnologic de Transporturi din România.

Proiectul CAnVASS+  îşi propune să dezvolte cooperarea didactică digitală deschisă prin formarea profesorilor care doresc să-i înveţe pe elevi să folosească informaţia furnizată de tehnologie în activitatea de învăţare prin intermediul comunicării interactive şi cu ajutorul unui set de mijloace de învăţământ digitale.

 Proiectul CAnVASS+  are ca obiectiv principal îmbunătăţirea activităţii instructiv educative şi a programelor de formare, prin dezvoltarea competenţelor digitale în managementul clasei şi prin folosirea resurselor educaţionale deschise.

Beneficiarii direcţi sunt profesorii – care vor învăţa să folosească tehnologia modernă şi metodele interactive pentru o nouă abordare a activităţii de învăţare la clasă, dar şi elevii, care, îşi vor îmbunătăţi rezultatele şcolare prin utilizarea TIC în activitatea de învăţare, îşi vor dezvolta competenţele digitale şi abilitatea de a folosi informaţia şi tehnologia în scopul învăţării.

CAnVASS+ se concentrează pe trei produse originale:

  1. CAnVASS+ Cercetare: o cercetare ştiinţifică asupra exemplelor de bună practică, în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii în didcatica tradiţională. În particular, studiul identifică şi analizează experienţe de succes care au legătură cu 4 arii tematice:

a.clasele digitale şi cum folosim tehnologia în personalizarea învăţării.

b.abordarea “Challenge Based Learning” în clasele superioare de liceu, impactul asupra curriculei şi implicarea elevilor şi părinţilor.

c.experinţele şi personalizarea învăţării prin intermediul învăţatului vizual.

d.construirea de noi competenţe digitale ce au legătură cu câmpul muncii şi impactul asupra curriculei.

  1. CAnVASS+ OR este un soft deschis cu instrumente gen cloud şi cu o licenţă creativă comună, care doreşte obţinerea de resurse digitale şi produse educaţionale multimedia de înaltă calitate.

Soft-ul CAnVASS+  va simplifica producerea de produse digitale pentru profesori ajutându-i să folosească în predare tehnica digital vizuală.

CAnVASS+ OR îşi propune să formeze profesorii care sunt interesaţi să combine didactici digitale şi tradiţionale cu ajutorul unor instrumente gratuite care le vor facilita crearea de conţinuturi educaţionale multimedia. Softul va veni ămpreună cu un tutorial video, care explică cum funcţionează, dând inclusiv exemple.

  1. CAnVASS+ MOOC este un curs online gratuit care se adresează profesorilor şi formatorilor, ce dezvoltă nişte teme TALIS şi care se aplică managemetului claselor digitale.

Cursul CAnVASS+ intenţionează să transfere către profesori şi formatori tehnici, cunoştinţe şi strategii de utilizare a tehnologiei ca un stimul şi instrumente ce facilitează învăţarea activă, bazată pe rezolvarea problemelor, care se concentrază pe elev şi care stimulează gândirea critică.

CAnVASS+ MOOC dezvoltă un curs pe următoarele subiecte:

a.Managementul claselor digitale

  1. Abordarea “Challenge Based Learning”, pentru a face curricula mai atractivă pentru profesori, elevi, părinţi.

c.Personalizarea cunoştinţelor prin învăţatul digital

d.Dezvoltarea de noi cunoştinţe digitale care au legătură cu noul loc de muncă.

În luna ianuarie 2018 a început prima parte a proiectului şi anume: “Studiul ştiinţific asupra metodelor digitale utilizate la clasă”, care constă în completarea unor chestionare de tip template de către toţi partenerii și în susținerea de interviuri, studiu care se va axa pe o cercetare a modului în care tehnologia este integrată în procesul didactic, subliniindu-se totodată şi modul în care sunt percepute de către cadrele didactice aceste tehnologii şi care este contribuţia lor în procesul de învăţare.

În cadrul acestui proiect, până în prezent au avut loc două întâlniri transnaționale la Roma-Italia și respectiv la Heraklion-Creta-Grecia, în luna aprilie a acestui an va avea loc cea de a treia întâlnire transnaţională la Madrid cu tema”Învățarea bazată pe provocări, pentru a face programele școlare mai atractive și incluzive”, temă ce va fi pregătită și prezentată de Liceul Tehnologic de Transporturi,  iar cea de a patra întâlnire va fi în România și se va desfăşura în luna decembrie 2019 cu tema”Managementul claselor digitale: de la TIC la social-media”.

În perioada 11-15 noiembrie 2019, 5 cadre didactice reprezentând Liceul Tehnologic de Transporturi (director prof. Ciobotaru Anca, prof. Nedelcu Laurenția,  prof. Răducea Mihaela, prof. Lăpădat Georgiana și prof. Lungescu Violeta) au participat la cursul de formare susținut în Marbella, Spania, din cadrul proiectului  Canvass, Erasmus+.

Alături de partenerii din Spania, Italia și Grecia, cadrele didactice ale școlii au prezentat exemple de bune practici referitoare la integrarea tehnologiei și utilizarea platformelor on-line și a resurselor de  de e-learning în cadrul orelor de curs.

Activitatea s-a derulat în două colegii bilingve private din Marbella: colegiul Las Chapas și Colegiul Ecos, unde profesorii au prezentat exemple concrete de utilizare a tehnologiei pe parcursul lecției și au asistat la ore de predare a diferitelor discipline folosind tehnologia. Colaborarea dintre profesorii reprezentanți ai celor patru școli partenere a contribuit la perfecționarea platformei Canvass creată cu ocazia proiectului Erasmus+. Strategiile inovatoare de integrare a tehnologiei în orele de curs dar și accesul la diverse  platforme on-line  reprezintă resurse valoroase pe care cadrele didactice le vor adapta nevoilor de formare ale elevilor Liceului Tehnologic de Transporturi, Ploiești.

Intâlnire transnaţională organizată de Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti, in perioada 12-13 decembrie 2019, In cadrul proiectului ERASMUS+, CAnVASS, cu participarea instituţiilor partenere din Italia (Roma), Spania (Madrid & Marbella), Grecia (Creta & Patra), România (Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti).

Proiectul CAnVASS+ are ca obiectiv principal îmbunătăţirea activităţii instructiv educative şi a programelor de formare prin dezvoltarea competenţelor digitale în managementul clasei şi prin folosirea resurselor educaţionale deschise.
Multumim participantilor pentru aprecieri si pentru schimbul constructiv de idei!