Resurse Materiale

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești dispune de două locaţii:

1. Locatia din Strada Elena Doamna Nr. 78B este dotată cu:
· 7 săli de clasă
· 1 laborator de informatică
· 1 cabinet de orientare și consiliere
· cancelarie
· birou secretariat
· birou director

2. Locatia din Strada Văleni Nr. 144G este dotată cu:
· 17 săli de clasă
· 5 laboratoare, din care:
· 1 laborator de fizică
· 1 laborator de chimie – biologie
· 1 laborator de informatică
· 1 laborator multimedia (AEL)
· 1 laborator tehnologic
· 5 ateliere de lăcătușărie, electrică și electromecanică
· 6 cabinete, din care:
– 1 cabinet de matematică
– 1 cabinet de limba și literatura română
– 1 cabinet autovehicule rutiere
– 1 cabinet de limba franceză
– 1 cabinet de orientare și consiliere
– 1 cabinet medical
· bibliotecă
· sală de sport și teren de sport
· cancelarie
· birou secretariat
· birou director
· birou contabilitate
· birou administrator