PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE

Proiect  “Spune prezent educaţiei “Erasmus+ MOBILITY – septembrie 2014-august 2015. Au participat cele 12 cadre didactice selecţionate pentru mobilităţi în Italia, Cehia, Olanda. Partener ISJ Ph, CCDPh.

Programul Uniunii Europene DAPHNE III, “Action AntiBullying, International.

Proiect JOBS –  Orientare profesională – Instruire în intreprinderi şi şcoli” – Job Orientation Training in Businesses and Schools, mai-iunie 2015 locul I pe judet. Proiectul a fost iniţiat de Universitatea Pedagogică Zurich (PH Zurich), Ministerul Educaţiei Naţionale (MNE) şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) din România. În cadrul acestui proces, Centrul pentru Proiecte Internaţionale în domeniul Educaţiei (IPE), în calitate de principal contractant al Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare şi Cooperare (SDC) este responsabil cu implementarea şi coordonarea proiectului.

Proiectul POSDRU/90/2.1/S/63611 – „Pregătiţi pentru piaşa muncii”. Proiectul “Pregătiţi pentru piaţa muncii!” a avut ca obiectiv general facilitarea procesului de inserţie pe piaţa muncii a elevilor înscrişi la calificări din 3 domenii de calificare (Mecanică; Electric; Construcţii, instalaţii şi lucrări publice) din regiunile Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia, prin participarea acestora la stagii de pregătire practică în parteneriat,2015.

Erasmus + CAnVASS + „Conținutul audio al conținutului video SyStem Plus”(KIT C AnVASS=Cercetare CAnVASS + – un studiu științific privind metodologiile pedagogice inovatoare, active și digitale, bazate pe tehnologia și comunicarea interactivă; CAnVASS + OER – un software proiectat, dezvoltat și validat pentru a sprijini crearea și utilizarea de resurse educaționale de calitate, deschise și digitale la toate nivelurile educaționale;CAnVASS + MOOC – un curs de formare dezvoltat, proiectat și validat pentru a consolida capacitatea profesorilor de a utiliza și integra tehnologia în clasele digitale).

Proiect “T.O.T.I” (Toti –Original-Tenace –Implicat în comunitate”,editia 2, finanţat prin programul YouthBank Ploieşti coordonat local de Fundaţia Comunitară Prahova şi coordonat naţional de Asociatia pentru Relaţii Comunitare,2014, 2015.

Demaraj spre responsabilitate socială şi profesională „ finanţat prin programul YouthBank Ploieşti coordonat local de Fundaţia Comunitară Prahova şi coordonat naţional de Asociaţia pentru Relatii Comunitare,Fundaţia pentru Implicarea Tinerilor, editia III, 2018.

Proiect „Vizite la Fabrică „- partener „Scoala de Valori”, Naţional, Orientare profesională.

Proiect Naţional “ShoeBox”.

Proiect “Generaţia în mişcare “-partener Fundaţia PRAIS.

Programe Junior Achievement –“Prevenirea abandonului şcolar“, “Succesul profesional “ “Tehnici de comunicare “.

Revista Liceului Tehnologic de Transporturi Ploieşti , “Caleidoscop”, nr.22, ISSN 2360-1094, ISSN-L 2360-1094.