Învățământ profesional – învățământ profesional dual

Admitere an școlar 2023-2024

ACTIUNE DE INFORMARE ,,Viitorul tău începe azi. Meriţi ca munca ta să fie recunoscută”.

   În vederea creşterii gradului de conştientizare a angajatilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce munca nedeclarată şi subdeclarată, la drepturile si obligatiile pe care le au aceştia, cât şi cu privire la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească la ,,negru” sau la ,,gri”, Inspecţia Muncii din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a demerat o campanie de informare ,,Viitorul tău începe azi. Meriţi ca munca ta să fie recunoscută”.

   În acest context, în cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploiesti, au fost organizate activităţi de informare, în cadrul cărora, viitorilor absolvenţi, potenţiali angajaţi pe piaţa muncii, le-au fost prezentate informaţii punctuale referitoare la aspecte privind încadrarea în muncă- drepturi şi obligaţii.

Activităti desfăşurate in cadrul Săptamânii Meseriilor

Anul școlar 2020-2021

Liceul Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploieşti vă aduce la cunoştinţă faptul că în perioada 22 februarie-26 martie 2021, se va desfăşura acţiunea ,,Săptamâna meseriilor”, în conformitate cu prevederile anexei O.M.E.C. nr. 5449 /2020, privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional tehnic de stat şi în învăţământul dual de stat. In acest context, Liceul Tehnologic de Transporturi, Municipiul Ploieşti propune urmatoarele activităţi:

1.Popularizarea activităţilor destinate Zilei Naţionale a Meseriilor, a ofertei educaţionale IPT, pe site ul unităţii de ȋnvăţământ şi ȋn presa locală, 2 martie 2021;

  1. Webinar: Prezentarea operatorilor de succes din judeţ şi a calificărilor profesionale:mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, 10 martie 2021;
  2. Întâlniri ale operatorilor economici/cadre didactice IPT, ȋn şcolile gimnaziale, cu elevii claselor a VII-a şi a VIII-a, 18 martie 2021 ;
  3. Webinar educativ-Cerc pedagogic:,,Invățământul profesional tehnic, ȋnvățământul profesional dual-Parteneriat strategic şcoală-operator economic-comunitate pentru meseriile mecanic auto şi tinichigiu vopsitor auto”, 26 martie 2021

https://www.publi24.ro/anunturi/servicii/auto-transporturi/anunt/activitati-saptamana-meseriilor-liceul-tehnologic-de-transporturi-ploiesti/df7ige4i19447g6i1049fg22ihh20g61.html?myarticle=true

https://www.portal-info.ro/anunturi/altele/activitati-saptamana-meseriilorandquot-liceul-tehnologic-de-transporturi-ploiesti-23545.html

Activităti desfăşurate in cadrul Săptamânii Meseriilor

Anul școlar 2019-2020

Liceul Tehnologic de Transporturi Ploieşti a organizat ȋn contextul Zilei Naţionale a Meseriilor, respectiv ȋn 17.02.2020 și 9.03.2020, vizite de orientare şi consiliere profesională a elevilor claselor a VII-a şi a VIII-a de la Şcoala Gimnazială ,,George Coşbuc” Ploieşti Şcoala Gimnazială Zamfira, comuna Lipăneşti, Şcoala Gimnazială “Eroilor”, comuna Lipăneşti şi Şcoala Gimnazială, comuna Podenii Noi, .
În cadrul vizitelor tematice, cadrele didactice participante şi reprezentantul agentului economic S.C. Eurial Invest S.R.L. Ploieşti au prezentat elevilor participanţi informaţii referitoare la urmarea unei rute în învățământul profesional și tehnic, precum și exemple de bună practică privind dezvoltarea unei opțiuni de educaţie şi pregătire practică in meseriile mecanic auto şi tinichigiu-vopsitor auto, opţiune care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare.
In acest context, au fost prezentate Metodologia de organizare şi funcţionare a ȋnvăţământului profesional de stat, conform OMEN nr.5033/29.08.2016, Metodologia de organizare şi funcţionare a ȋnvăţământului dual, conform OMEN nr.3554/29.03.2017, Calendarul admiterii ȋn ȋnvăţământul profesional de stat şi ȋn ȋnvăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021, conform Ordinului nr.5087/30.08.2019.

Codurile calificărilor la învățământul profesional și dual, an școlar 2020-2021, conform Ghidului candidatului sunt:

  • Mecanic auto codul 527
  • Tinichigiu vopsitor auto 506